"Iedereen hoort er bij"

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die in zijn werk te maken heeft met doven of slechthorenden, met of zonder meervoudige beperking.

Tijdens de cursus komen verschillende aspecten aan bod. De technische kant van doofheid wordt besproken, zoals verschillende vormen van gehoorverlies en technische hulpmiddelen. Ook wordt er veel aandacht gegeven aan communicatievormen; waar moet je op letten als je lesgeeft aan een groep met één (of meer) kind(eren) met een auditieve beperking? Hierbij wordt veel nadruk gelegd op non-verbale communicatie en het gebruik van visuele manieren van lesgeven.

De cursus bestaat uit theorielessen gecombineerd met veel oefening in de praktijk. Bekijk de afbeeldingen hieronder voor een voorbeeld. Ze zijn klikbaar als je de afbeeldingen beter wilt bekijken.

Deze cursus kan worden aangepast voor andere doelgroepen. Denk bijvoorbeeld aan een cursus binnen politie en justitie over de omgang met anderstaligen, of een cursus voor instanties die met vluchtelingen te maken hebben. Het communiceren zonder taalbarrière staat in deze cursus voorop. In samenspraak kunnen we kijken hoe we de cursus voor u het beste vorm kunnen geven.

Neem met mij hiervoor contact op via het contactformulier.